St.meld. nr. 25 (2008-2009)

Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken

Til innhaldsliste

2 Det distriktspolitiske virkeområdet og soner for redusert arbeidsgjevaravgift

Figur 2.1 Virkeområdet for dei distriktspolitiske verkemidlane frå 2007

Figur 2.1 Virkeområdet for dei distriktspolitiske verkemidlane frå 2007

Figur 2.2 Virkeområdet for differensiert arbeidsgjevaravgift frå 2007

Figur 2.2 Virkeområdet for differensiert arbeidsgjevaravgift frå 2007

Til forsida av dokumentet