St.meld. nr. 25 (2008-2009)

Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken

Til innhaldsliste

1 Utvikling i folketalet 2002–2009 og inndeling av regionar

Tabell 1.1 Storleik på, del av og utvikling i folketalet i ulike typar bu- og arbeidsmarknadsregionar i sju landsdelar etter storleiken på det største senteret, i absolutte tal og i prosent, 2002-2009

  Storby­regionarSMBy utanfor DPVSMBY innanfor DPVSmå­senter­regionarOmråde med spreidd ­busetjingTotalt
Austviken1 299 075122 1271 421 202
Del 200927,12,529,6
Vekst 2002-200910,15,99,8
Innlandet220 06449 30370 2134 713344 293
Del 20094,61,01,50,17,2
Vekst 2002-20092,7-1,0-3,1-4,00,9
Vest-Viken277 591285 67523 71831 53411 300629 818
Del 20095,86,00,50,70,213,1
Vekst 2002-20094,85,40,9-2,4-5,04,4
Sørlandet126 60095 08617 77631 0818160278 703
Del 20092,62,00,40,60,25,8
Vekst 2002-20097,55,61,60,70,75,5
Vestlandet664 583289 007132 659127 03929 0401 242 328
Del 200913,86,02,82,60,625,9
Vekst 2002-200910,24,70,9-2,0-5,76,2
Trøndelag248 260103 23450 66817 321419 483
Del 20095,22,21,10,48,7
Vekst 2002-20099,52,5-2,0-2,85,8
Nord-Noreg68 896211 581139 04443 904463 425
Del 20091,44,42,90,99,7
Vekst 2002-20099,01,2-2,9-8,40,1
Noreg2 685 0051 011 959538 271449 579114 4384 799 252
Del 200955,921,111,29,42,4100,0
Vekst 2002-20099,44,71,2-2,3-5,85,9

Utrekningar: Kommunal- og regionaldepartementet- Inndeling i regiontypar, sjå tabell 1.2.

Inndeling av fylke i landsdelar:

Austviken : Oslo, Akershus og Østfold

Innlandet : Hedmark og Oppland

Vest-Viken : Buskerud, Telemark og Vestfold

Sørlandet : Aust- og Vest-Agder

Vestlandet : Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Trøndelag : Nord- og Sør-Trøndelag

Nord-Noreg : Nordland, Troms og Finnmark

Kjelde: Panda og SSB

Tabell 1.2 Inndeling av bu- og arbeismarknadsregionar (BA-regionar) etter sentrum–periferi-dimensjonen

RegiontypeKriterium
StorbyregionarBA-regionar med senter med meir enn 50 000 innbyggjarar
Små og mellomstore byregionar (SMBy) inndelte etter det distriktspolitiske virkeområdet (DPV)BA-regionar med senter med mellom 5000 og 50 000 innbyggjarar, der senteret i regionen ligg høvesvis i eller utanfor det distriktspolitiske virkeområdet
SmåsenterregionarBA-regionar med senter med mellom 1000 og 5000 innbyggjarar
Område med spreidd busetnadBA-regionar med senter med under 1000 innbyggjarar

Til forsida av dokumentet