St.meld. nr. 25 (2008-2009)

Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken

Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget