St.meld. nr. 25 (2008-2009)

Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken

Til innhaldsliste

Tilråing

Kommunalt- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 17. april 2009 om Lokal vekstkraft og framtidstru – Om distrikts- og regionalpolitikken vert send Stortinget.

Til forsida av dokumentet