St.meld. nr. 44 (2004-2005)

Om Sametingets virksomhet i 2004

Om Sametingets virksomhet i 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no