St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om utbygging og finansiering av prosjektene Knutset – Høgset på E39 i Gjemnes kommune og Brunneset – Øygarden på rv 70 i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Prosjektene er i hovedsak forutsatt finansiert med bompenger gjennom en utvidelse av eksisterende innkrevingsordning for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast). I tillegg er det lagt til grunn 30 mill. kr i statsmidler i perioden 2010 – 2013.

Figur 1.1 Kartskisse med oversikt over begge prosjektene og bomstasjonen

Figur 1.1 Kartskisse med oversikt over begge prosjektene og bomstasjonen