St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

10 Avtale

Etter at Stortinget har gjort vedtak om utvidelse av innkrevingsordningen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal for å finansiere prosjektene E39 Knutset – Høgset og rv 70 Øygarden – Brunneset, vil det bli inngått en tilleggsavtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og de forutsetninger som er lagt til grunn i denne proposisjonen.