Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 50 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om EFTA-landenes deltakelse i EUs aktivitet for opphold i andre europeiske land som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid («European Pathways»), (2000-2004)

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om «European Pathways»

Aktiviteten skal fremme mobilitet i yrkesopplæringen på alle utdanningsnivåer ved å bedre mulighetene for utplasseringer i utlandet for personer i alle aldre. En viktig målsetting er å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og å oppmuntre til at elever/lærlinger/studenter innen yrkesfag tar minst én praksisperiode i et annet EØS-land i løpet av opplæringen.

Ordningen skal bidra til at innholdet i praksisperioder i et annet land blir bedre synlig og tilgjengelig ved at dette kan dokumenteres innenfor en felles europeisk ramme.

Utplasseringer som inngår i ordningen skal utgjøre en integrert og godkjent del av yrkesopplæringen i det landet eleven/lærlingen/studenten tar sin utdanning. Den ansvarlige utdanningsinstitusjonen i hjemlandet og partneren i vertslandet definerer i samarbeid opplæringens innhold, kompetansemål, varighet og oppfølging.

Eleven/lærlingen/studenten kan, som en frivillig ordning, få utstedt et såkalt « Europass Training»-dokument som viser hvilken opplæring vedkommende har gjennomgått. Dokumentet vil ikke erstatte formell godkjenning av utdanning i Norge.

Ordningen skal fremme mobiliteten av personer under utdanning uten at dette skal medføre harmonisering av lov- og regelverk i medlemsstatene.

Den innebærer at det oppnevnes et organ for koordinering og gjennomføring på nasjonalt nivå. Det skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet og aktuelle organisasjoner som er involvert i opplæring i arbeidslivet.

Til toppen
Til dokumentets forside