Historisk arkiv

Veileder om reklame i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere, skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier.

Utdanningsdirektoratet har publisert en ny veileder om reklame i skolen. Skoleeier skal sørge for at elevene ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og verdier.
 
- Skolen skal så langt det er mulig være en reklamefri sone. Her er det kunnskap og læring som skal dominere. Denne veilederen er laget for å bidra til at skoleeier kan praktisere lovbestemmelsen slik at intensjonen blir godt ivaretatt, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt.
 
Det er viktig å være realistisk i forhold til at skolen heller ikke kan bli fullstendig fri for kommersiell påvirkning. En variert og aktuell opplæring krever flere kilder i undervisningen enn tradisjonelle lærebøker, ikke minst internett hvor det er vanskelig å unngå reklame. Av den grunn har lovbestemmelsene heller ikke et totalforbud mot all reklame i skolen.

Veilederen omhandler opplæringsloven § 9-6 og privatskoleloven § 7-1a.