Ellen Reitan

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Vedum, Trygve Slagsvold

FinansdepartementetJonas Gahr Støres regjering

05.12.2022–