UDs EU-termbase

UDs EU-termbase (brukernavn: guest/ passord: guest) inneholder terminologi på norsk, engelsk og fransk fra rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Spørsmål om oversettelser kan rettes til Utenriksdepartementets Enhet for EØS-oversettelse.