EØS-EU-basen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Denne databasen inneholder offisielle oversettelser av rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, samt EØS-EU terminologi på fransk, engelsk og norsk.

Her finner du EØS-EU-basen.