Rapportering vedrørende kasserte kjøretøy

Kommisjonsbeslutning 2005/293/EF av 1. april 2005 om regler for oppfølging av direktiv 2000/53/EF fra parlamentet og rådet om kasserte kjøretøy...

Commission Decision 2005/293/EC of 1 April 2005 laying down rules on the monitoring of the reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Counsil on end-of-life vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

1. Prosessen i EU:

Forslaget ble vedtatt av Kommisjonen 1. april 2005.

2. Prosessen i Norge:

Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget 28. september 2005.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 27. januar 2006.

Beslutningen fastsetter hvordan den årlige kontrollen og rapporteringen av kasserte kjøretøy skal foregå ved etterlevelse av direktivet om kasserte kjøretøy. Hensikten er å harmonisere rapporteringsrutinene.

Vurdering

Beslutningen anses som relevant og akseptabel, og vil ikke medføre særlige endringer for Norge i forhold til dagens rutiner.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/293/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF
Celexnr.: 32005D0293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2005
Frist returnering standardskjema: 06.06.2005
Dato returnert standardskjema: 30.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker