Endring i Vedlegg IIIa i merkeforskriften

Kommisjonsdirektiv 2005/63/EF av 3. oktober 2005 som korrigerer direktiv 2005/26/EF angående liste over næringsmiddelingredienser eller substanser som er midlertidig fjernet fra Annex IIIa i råds- og parlamentsdirektiv 2000/13/EF...

Commission Directive 2005/63/EC of 3 October 2005 correcting Directive 2005/26/EC concerning the list of food ingredients or substances provisionally excluded from Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2006.

Direktiv 2005/26/EF ga en liste over ingredienser som er midlertidig unntatt fra vedlegg IIIa i Direktiv 2000/13/EF. Vedlegg IIIa angir ingredienser som har spesielle krav med hensyn til merking fordi de ofte kan utløse allergi. I forbindelse med implementering av vedleggslisten ble det laget en prosedyre for midlertidig unntak for noen stoffer som antagelig ikke vil utløse en allergisk reaksjon. Dette er stoffer som stammer fra de allergene ingrediensene, men som er så bearbeidet at deres evne til å utløse allergi er fjernet. Unntakslisten er utarbeidet etter vurderinger av EFSA. I EFSAs vurdering av 2. desember 2004 ble det konkludert at bruk av fiskegelatin som bærer for vitaminer og karotenoider sannsynligvis ikke vil utløse alvorlige allergiske reaksjoner. Karotenoider ble ved en inkurie ikke inkludert i listen i Direktiv 2005/26/EF. Direktiv 2005/63/EF tilføyer karoteoider i listen.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/063/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/013/EF
Celexnr.: 32005L0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2005
Frist returnering standardskjema: 17.06.2006
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker