Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/758/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia og oppheving av vedtak 2005/749/EF...

Commission Decision 2005/758/EC of 27 October 2005 concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Croatia and repealing Decision 2005/749/EC (notified under document number C(2005) 4286)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skulle gjennomføres i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Den ble gjennomført ved forskrift 28. oktober 2005 nr. 1253 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia.

Rettsakten fastsetter en del restriksjoner på import av levende fjørfe, herunder struts og fjørvilt og fjørfeprodukter etter at det er oppdaget høypatogen aviær influensa hos villfugl i Kroatia. Den opphever vedtak 2005/749/EF som ble fastsatt 24. oktober 2005.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifiseing til ESA på Form 1. Den ble notifisert 1. november 2005.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/758/EF
Celexnr.: 32005D0758

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2005

Lenker

Til toppen