Vet - gjeninnførsel

Kommisjonsvedtak 2005/943/EF av 21. desember 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemssige vilkår og veterinarærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig eksport for deltakelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer...

Commission Decision 2005/943/EC og 21 December 2005 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten omhandler en endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige betingelser for utstedelse av helsesertifikat ved gjenninnførsel av hester som har deltatt i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer etter midleretidig utførsel.

Artikkel 1, 7. ledd, til vedtak 93/195/EØF blir her endret slik: - når det gjelder hester som har deltatt i Endurance World Cup, uansett i hvilket av de landene som er godkjent i henhold til direktiv 90/426/EØF som konkurransen finner sted i og som oppfyller betingelsene i det helsesertifikatet som er gjenngitt i vedlagg VII.

Vedlegg VII til vedtak 93/195/EØF skal endres slik at det blir i samsvar med denne rettsakten.

Vurdering

Vedtaket krever endring av Forskrift 31.12.1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/943/EF
Celexnr.: 32005D0943

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker