Vet - gjeninnførsel

Kommisjonsvedtak 2005/771/EF av 3. november 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige vilkår og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel for deltakelse i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer...

Commission Decision 2005/771/EC of 3 November 2005 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten omhandler en endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige betingelser for utstedelse av helsesertifikat ved gjenninnførsel av hester som har deltatt i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer etter midleretidig utførsel på under 30 dager.

Som vedlegg IX til vedtak 93/195/EØF kommer nå en mal for helsesertifikat som skal gjelde for hester som har deltatt i forbindelse med eller forberedelse til De Olympiske Leker eller De Paraolympiske Leker etter en midlertidig utførselsperiode på mindre enn 90 dager.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/771/EF
Celexnr.: 32005D0771

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: