Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Virksomheter, fjørfe og rugeegg

Kommisjonsvedtak 2004/835/EF av 3. desember 2004 om godkjenning av planer for godkjenning av virksomheter med henblikk på samhandel innenfor Fellesskapet med fjørfe og rugeegg...

Commission Decision 2004/835/EC of 3 December 2004 approving plans for the approval of establishments for the purposes of intra-Community trade in poultry and hatching eggs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komitébeslutning 91/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner Østerrikes, Belgias, Kypros, Tsjekkias, Tysklands, Danmarks, Estlands, Hellas, Spanias, Finlands, Frankrikes, Ungarns, Irlands, Italias, Latvias, Litauens, Maltas, Nederlands, Polens, Portugals, Sveriges, Slovenias, Slovakias og Storbritannias planer/endrede planer for godkjenning av virksomheter med henblikk på samhandel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet.
Rettsakten opphever og erstatter tidligere vedtak om godkjenning av slike planer.

Merknader

Aktuelle forskrifter på området er forskrift 18. november 1994 nr 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter og forskrift 28. desember 2001 nr 1616 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten anses som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/835/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0835

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2004
Frist returnering standardskjema: 28.01.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen