Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 21. juni 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr....

COMMISSION REGULATION (EC) No 943/2005 of 21 June 2005 concerning the permanent authorisation of additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.07.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 18/2006 av 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for ett produkt som inneholder mikroorganismer og fem produkter som inneholder enzymer.

  • Mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415, (E 1705), handelsnavn Cylactin, til slaktekylling og slaktegris
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase, (E 1604), handelsnavn RovabioExcel, til verpehøns og slaktekalkun.
  • Enzymet endo-1,4-beta-xylanase (E 1613), handelsnavn Safixym X, til slaktekalkun.
  • Enzymblandingen endo-1,4-beta-xylanase og subtilisin (E 1630), handselsnavn Avizym 1300, til slaktekylling.
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase, (E 1631), handelsnavn Avizym SX, til slaktekylling.
  • Enzymet 3-fytase (E 1632), handelsnavn Finase, til avvent smågris og slaktegris.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner forordningen akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 22. mars 2006 nr. 365 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0943/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0943

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2005
Frist returnering standardskjema: 11.08.2005
Dato returnert standardskjema: 01.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2005
Høringsfrist: 01.02.2006
Frist for gjennomføring: 22.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.04.2006

Lenker

Til toppen