Forordning-ocratoxin A

Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 som forandrer forordning (EF) nr. 466/2001 som fastsetter grenseverdier for ocratoxin A i visse næringsmidler....

Commission Regulation (EC) No 123/2005 of 26 January 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards ochratoxin A...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 123/2005 innebærer et tillegg til og noen endringer i den konsoliderte forordning (EF) nr. 466/2001, som har til formål å gi en bedre oversikt over de bestemmelser som gjelder for mykotoksiner og forurensende stoffer i næringsmidler. Forordning (EF) nr. 466/2001er tidligere behandlet og vedtatt i spesialutvalget for næringsmidler.
Endringen som foreliggende rettsakt medfører er følgende:
Det er innført grenseverdier for mykotoksinet ochratoksin A i følgende matvarer i tillegg:

Rostede kaffebønner og malt rostet kaffe 5,0 mikrogram per kilo. For pulver kaffe 10 mikrogram per kilo. For vin (rød, hvit, rosé og andre viner og/eller drue mos baserte drikker), drue juice, drue juice ingredienser i andre drikkevarer, inklusiv drue nektar, og rekonstituert drue konsentrat for direkte konsum, 2,0 mikrogram per kilo. 

Merknader

Forordning (EF) nr. 466/2001 er implementert i Forskrift, nr 1028 av 27. september 2001 om forurensende stoffer i næringsmidler. Vi har ingen spesielle regler for disse tilleggmatvarene som foreliggende forordning omfatter.

Foreliggende rettsakt krever endringer mht. mykotoksiner i Forskrift, nr 1028 av 27. september 2001, om forurensende stoffer i næringsmidler.

Kontrollen med ochratoksin A i Mattilsynet må utvides til også å gjelde rostede kaffebønner, malt rostet kaffe, pulver kaffe, vin (rød, hvit, rosé og andre viner og/eller drue most baserte drikker), drue juice, drue juice ingredienser i andre drikkevarer, inklusiv drue nektar, og rekonstituert  drue konsentrat for direkte konsum.  Kontrollen med ochratoksin A vil bli dyrere på grunn av at flere varer skal kontrolleres og analyseres av Mattilsynet 

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Norge har deltatt på flere arbeidsgruppemøter hvor innhold av ochratoksin A i forskjellige matvarer har blitt vurdert. Det er tidligere innført grenseverdier for blant annet cerealier og barnemat. Det har vært mer uenighet om de matvarene som denne forordningen nevner i tillegg, men vi anser at det spesielt er viktig med grenseverdier for druejuice fordi det ofte brukes i safter som småbarn har et høyt konsum av. Kaffe bidrar også til inntak av ochratoksin A.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0123/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0123

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2005
Frist returnering standardskjema: 25.03.2005
Dato returnert standardskjema: 22.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 097/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2005
Høringsfrist: 01.08.2005
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker