Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedlegg II til kosttilskuddforskriften

Kommisjonsdirektiv 2006/37/EF av 30. mars 2006 som endrer vedlegg II til råds- og parlamentsdirektiv 2002/46/EF når det gjelder inkludering av visse substanser...

Commission Directive 2006/37/EC of 30 March 2006 amending Annex II to Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i Kommisjonen 21. mars 2006, og er publisert i OJ L94, 1. april 2006, s. 32. Medlemslandene må gjennomføre dette direktivet senest 30. april 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

Endringen gjelder innarbeidelse av enkelte vitamin- og mineralforbindelser i vedlegg II til direktiv 2002/46/EF (kosttilskuddirektivet).

Disse stoffene er kalsium-L-metylfolat og jernbisglycinat. I tillegg endres betegnelsen på folsyre til folat i vedlegg II.

Gjeldende regelverk er Forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd, og ved gjennomføring av foreliggende rettsakt må forskriften endres.

Vurdering

Disse vitamin-og mineralforbindelsene er tatt inn i vedlegg II til kosttilskuddirektivet etter en positiv vurdering av EFSA.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har uttalt at de prinisipielt ønsker å unngå dobbeltarbeid ved å vurdere stoffer som allerede er vurdert i EFSA eller andre internasjonale ekspertgrupper. Mattilsynet finner i dette tilfellet at det ikke foreligger forhold som gir grunn til å be om en uttalelse fra VKM.

Utvalget av forbindelser som kan brukes ved framstilling av kosttilskudd bør være variert fordi det kan være teknologisk behov for det, og for å sikre forbrukerne best mulige produkter.

Endringen av begrepet folsyre til det generiske navnet folat i vedlegg II innebærer i utgangspunktet lite. Navneendringen er ikke gjort i direktivets vedlegg I, uvisst av hvilken grunn. Mattilsynet mener imidlertid at begrepsbruken må være lik i vedlegg 1 og 2 i kosttilskuddforskriften, og vil derfor også endre navnet i vedlegg 1. I praksis medfører endringen at maksimumsgrensen i vedlegg 1 må omregnes fra folsyre til folat. Dette vil ha konsekvenser for merkingen av produktene.

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/37/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2006
Frist returnering standardskjema: 17.05.2006
Dato returnert standardskjema: 23.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2007
Høringsfrist: 13.04.2007
Frist for gjennomføring: 04.05.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen