Vet - ND-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/264/EF av 27. mars 2006 om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Romania...

Commission Decision 2006/264/EC of 27 March 2006 concerning protection measures in relation to Newcastle disease in Romania (notified under document number C(2006) 892)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 1. august 2006 nr. 959 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av Newcastle Disease i Romania.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en nødvendig følge av utbrudd av Newcastle disease i Romania. Det settes forbud mot å innføre levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl, fuglevilt og rugeegg fra disse arter fra de administrative områder som er listet opp i rettsaktens vedlegg. Det er også forbudt å innføre produkter av de ovennevnte arter, dersom ikke produktet er behandlet i henhold til kommisjonsvedtak 2005/432/EF, vedlegg II, del 4 B, C eller D.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er notifisert til ESA på Form 1 16. august 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/264/EF
Celexnr.: 32006D0264

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2006

Lenker

Til toppen