Vet - ND-tiltak Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2006/571/EF av 14. august 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

Commission Decision of 14 August 2006 amending Decision 2005/648/EC concerning protection measures in relation to Newcastle disease in Bulgaria (notified under document number C(2006) 3622)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 23.august 2006 nr.995 om endring i forskrift 16. september 2005 nr. 1050 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, fuglevilt, oppdrettsfugler og strutsefugler samt rugeegg, ferskt kjøtt, kjøttprodukter og blandingsprodukter fra disse, fra Bulgaria i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/648/EF vedrørende særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria. Rettsakten er en nødvendig følge av sykdomspåvisning i det administrative distriktet Kardzhali, noe som medfører en oppdatering av rettsaktens vedlegg. Det er forbudt å innføre levende fjørfe, fuglevilt, oppdrettsfugler og strutsefugler samt rugeegg, ferskt kjøtt, kjøttprodukter og blandingsprodukter fra disse arter, fra de områdene i Bulgaria hvor det er påvist utbrudd av sykdommen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form1. Notifisering ble sendt 12. september 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/571/EF
Celexnr.: 32006D0571

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.09.2006

Lenker