Vet - gjeninnførsel

Kommisjonsvedtak 2005/605/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige krav og veterinærattester for tilbakeførsel av registrerte hester til løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer etter midlertidig eksport...

Commission Decision 2005/605/EC of 4 August 2005 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the reentry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Rettsakten omhandler en endring av vedtak 93/195/EØF om dyrehelsemessige betingelser for utstedelse av helsesertifikat ved gjenninnførsel av hester som har deltatt i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer etter midleretidig utførsel.

Som vedlegg III til vedtak 93/195/EØF kommer nå en mal for helsesertifikat som skal gjelde for hester som har deltatt i løp, konkurranse og kulturelle arrangementer i USA eller Canada etter en midlertidig utførselsperiode på mindre enn 90 dager.

Grensen for gjenninførsel fra tredjeland var tidligere generelt satt til maksimum 30 dager.

Vurdering

Vedtaket krever endring av Forskrift 31.12.1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/605/EF
Celexnr.: 32005D0605

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker