Forsiden

Vet - kjæledyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 425/2005 av 15. mars 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder liste over land og territorier...

Commission Regulation (EC) No 425/2005 of 15 March 2005 amending Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Forordningen lister opp tredjeland fra hvor det, på visse vilkår, tillates å innføre hund, katt og ilder uten at dyrene settes i karantene.

Listen utvides denne gang med Taiwan ettersom Taiwan har lagt frem opplysninger om at landet er fritt for rabies og at risikoen for innslep av rabies i forbindelse med transport av selskapsdyr til fellesskapet fra Taiwan ikke er større enn risikoen ved slik transport fra medlemsstatene.

Tredjelandslisten er tilgjengelig på Mattilsynets internettsider. Taiwan vil bli tatt med på listen.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0425/2005
Celexnr.: 32005R0425

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker