Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/225/EF av 14. mars 2005 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Slovakia...

Commission Decision 2005/225/EC of 14 March 2005 amending Decision 2003/526/EC as regards classical swine fever control measures in Germany, France, Luxembourg and Slovakia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført.

Rettsakten retter seg mot medlemsstatene og forlenger gyldigheten av vedtak 2003/526/EF, som omhandler kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland, Frankrike, Luxemburg og Slovakia, med ett år. Samtidig endres vedlegget til vedtak 2003/526/EF, som lister opp de områdene i de ulike land vedtaket gjelder for. 

Rettsakten krevde egentlig endring i forskrift 18. februar 2003 nr. 190 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelt land i EØS-området. Ved en beklagelig feil ble rettsakten ikke gjennomført. Forskriften ble endret 31. mars 2006 og ajourført med de endringsvedtak som gjaldt per 31. mars. Rettsakten blir derfor betraktet som gjennomført per 31. mars 2006.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/225/EF
Celexnr.: 32005D0225

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker