Kosmetikk

Kommisjonsvedtak 257/2006 av 9. februar 2006 om endring av vedtak 96/335/EF om opprettelse av en fortegnelse og en felles nomenklatur for ingredienser i kosmetiske produkter...

Commission Decision 2006/257/EC of 9 February 2006 amending Decision 96/335/EC establishing an inventory and a common nomenclature of ingredients employed in cosmetic products....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. oktober 2006.

Rettsakten innebærer en rutinemessig oppdatering av Kommisjonens såkalte ”inventory”  -  en oversikt over stoffer som kan brukes i kosmetikk. Oversikten er utarbeidet med sikte på at alle stoffer når de deklareres skal navngis med en bestemt nomenklatur(en måte å kategorisere stoffer) – den såkalte INCI nomenklaturen. INCI står for "International Nomenclature Cosmetic Ingredient.

Merknader

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rettstilstand, og krever følgelig ingen endring i 

Generell forskrift 26. oktober 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 257/2006/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0257

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2006
Frist returnering standardskjema: 17.05.2006
Dato returnert standardskjema: 23.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 129/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen