Vet - ND-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/354/EF av 11. mai 2006 om endring for annen gang av vedtak 2005/648/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria...

Commission Decision 2006/354/EC of 11 May 2006 amending for the second time Decision 2005/648/EC concerning protection measures in relation to Newcastle disease in Bulgaria...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 24. mai 2006 om endring av forskrift 16. mars 2005 nr. 1050 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease i Bulgaria.

Rettsakten endrer for annen gang vedtak 2005/648/EF og utvider det restriksjonsbelagte området i Bulgaria, da det er bekreftet Newcastle disease i distriktet Burgas. Tidligere endringsvedtak 2006/263/EF.

Rettsakten krever endring i forskrift 16. september 2005 nr. 1050 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease i Bulgaria.

Forskriftsendringen medfører at vedlegget til forskriften endres ved at det fra det administrative distriktet Burgas, unntatt kommunene Burgas og Sungurlare, er forbudt å innføre levende fjørfe, fuglevilt, oppdrettfugler og strutsefugler samt rugeegg, ferskt kjøtt, kjøttprodukter og blandingsprodukter som inneholder kjøtt fra disse.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/354/EF
Celexnr.: 32006D0354

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker