Vin- endringer av 753/2002 (3.land)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2006 av 15. februar 2006 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter. ...

Commission Regulation (EC) No 261/2006 og 15 February 2006 amending Regulation /EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr. 753/2002. Endringen omfatter:

Endring av vedlegg III:  Oppdatering av listen for tradisjonelle uttrykk ( "ruby", "tawny" og "vintage") for vin fra Sydafrika til Portugal,
jfr. vedlegg III i forordning 753/2002.

Endring av vedlegg IX: Oppdatering over listen for tredjeland representative bransjeorganisasjoner og disse organisasjonenes medlemmer, jfr art. 37 a) i forordning 753/2002. 

I tilpasningsteksten til revidert Protokoll 47 er det foreslått unntak fra kapittel V, srt. 34-37, som omfatter bestemmelser for importerte produkter.

Sakkyndige instansers merknader:

Industri og andre organisasjoners synspunkter:

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), Vinmonopolet og Arcus: Arcus vurderer at den ikke er relevant.

Vurdering

Mattilsynet anser ikke rettsakten som relevant.

Begrunnelsen for det er at endringenen omfatter bestemmelser relatert til tredjeland, og Protokoll 47 omfatter bare vin med opprinnelse i EØS-området. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0261/2006
Basis rettsaktnr.: 0753/2002
Celexnr.: 32006R0261

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker