Innføring av begrensninger for håndbagasje

Kommisjonsforordning 1546/2006 av 4. oktober 2006 om endring av Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartstrygging...

Commission Regulation (EC) No 1546/2006 of 4 October 2006 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards for aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning 1546/2006 ble vedtatt 4. oktober 2006 og kunngjort i Official Journal 17. oktober 2006. Første del av regelverket trådte i kraft 6. november 2006 innenfor EU.

Utkast til EØS-komitebeslutning ble oversendt EU 6. november 2006. 

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006.

Kommisjonsforordningen er et initiativ fra Kommisjonen og gjennomfører begrensninger på hva passasjerer kan ha i håndbagasjen når de passerer sikkerhetskontrollen.

I august i 2006 ble det avslørt et planlagt terrorangrep på flygninger mellom Storbritannia og USA, der det skulle benyttes flytende eksplosiver. Kommisjonen har på bakgrunn av dette vedtatt en Kommisjonsforordning som forbyr passasjerer å ta med flytende væske i håndbagasjen. Dette inkluderer slike ting som tannpasta, hårgele, kremer, all slags drikke, parfyme og lignende. Det er imidlertid gjort unntak for beholdere på 100 ml (1 dl) eller mindre. Passasjerene kan ta med det antall beholdere som får plass i en gjennomsiktig plastpose som kan lukkes. Plastposen skal ha et volum på maksimalt 1 liter. Videre kan passasjeren ta med seg medisiner som er nødvendig på reisen og spesialdiett som er nødvendig på flyturen, dette inkluderer barnemat. På forespørsel skal passasjeren kunne verifisere at innholdet er i samsvar med unntaket i forordningen. De nye reglene vil ikke være til hinder for at man kan handle for eksempel mineralvann, kosmetikk og andre "tax-free"-varer etter sikkerhetskontrollen. Det er ikke gjort endringer i regelverket for hva en kan sende med innsjekket bagasje.

Videre må passasjerene ta av jakker, frakker og kåper, slik at dette kan gjennomlyses separat i sikkerhetskontrollen.

Passasjerene må også ta større elektriske artikler ut av håndbagasjen, slik at disse kan gjennomlyses separat. Dette vil omfatte for eksempel pc, kamera og håndholdte spill.

Det er også vedtatt å redusere størrelsen på håndbagasjen til 56 cm x 45 cm x 25 cm, men med unntaksregler for verdifulle gjenstander, som for eksempel musikkinstrument.

Reglene trådte i kraft 20 dager etter publiseringen i Official Journal, med unntak av de nye reglene om størrelsen på håndbagasje som vil tre i kraft 6 måneder etter publiseringen.

Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Vurdering

EU-regelverket på dette området er basert på at en har gjennomført det samme regelverket på alle lufthavner innenfor EU/EØS-området, såkalt "one-stop security". Dette medfører at passasjerer som flyr innenfor EU/EØS-området slipper mer enn en sikkerhetskontroll. Norge har implementert øvrig regelverk på området og er en del av området som omfattes og praktiserer "one- stop security".

Forordningen er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 6. november 2006.

For å unngå at passasjerer fra Norge skulle bli behandlet som "urene" dvs. busset ved ankomst til flyplassen og eventuelt måtte gå igjennom en ny sikkerhetskontroll, har Luftfartstilsynet vedtatt en forskrift som gjennomfører tilsvarende regelverk som Kommisjonsforordningen. Forskriften trådte i kraft 6. november 2006. Denne forskriften ble opphevet når forordningen ble gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1546/2006
Basis rettsaktnr.: 0622/2003
Celexnr.: 32006R1546

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2006
Frist returnering standardskjema: 24.10.2006
Dato returnert standardskjema: 24.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 155/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.12.2006
Høringsfrist: 05.02.2007
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2007

Lenker

Til toppen