Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2007/237/EF av 13. april 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

Commission Decision 2007/237/EC amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in Canada, New Zealand and the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 23.04.2007.

Rettsakten er gjennomført ved at det den 25.04.2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over godkjente embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i tredjestater.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene går ut på at:

1) en gruppe i Canada, som har vært godkjent for både innsamling og produksjon, nå kun er godkjent for innsamling,

2) en innsamlingsgruppe i New Zealand fjernes fra listen,

3) en innsamlingsgruppe i New Zealand har fått ny gruppeveterinær,

4) to nye innsamlingsgrupper i USA er føyd til på listen, og

5) fire innsamlingsgrupper i USA har fått ny adresse. Den ene av dem har også fått ny gruppeveterinær.  

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringene til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/237/EF
Celexnr.: 32007D0237

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen