Gjesting i mobilnett

Forordning om internasjonal gjesting i mobilnett...

Regulation (EC) No 717/2007 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and amending Directive 2002/21/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.08.2007

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.12.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 22. desember 2007.

Endringen i ekomforskriften vedr. internasjonal gjesting i mobilnett trådde i kraft 15. januar 2008.

EUs forordning om internasjonal gjesting i mobilnett trådde i kraft 30. juni 2007 i EU, og siste frist for tilbyderne til å tilby sine kunder eurotariff var 30. september 2007. På møtet i EØS-komiteen 26. oktober 2007 ble det besluttet at forordningen skulle innlemmes i EØS-avtalen, og den nye bestemmelsen i ekomforskriften om internasjonal gjesting i mobilnett trådde i kraft 15. januar 2008. Norske sluttbrukere kan dermed få reduserte priser på internasjonal gjesting i mobilnett i EU/EØS-landene (såkalt ”eurotariff”), fra denne datoen. Reguleringen omfatter imidlertid kun tale.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)717
Rettsaktnr.: 717/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0717

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2007
Frist returnering standardskjema: 01.07.2007
Dato returnert standardskjema: 02.07.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.05.2007
Høringsfrist: 22.08.2007
Frist for gjennomføring: 30.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.01.2008

Lenker

Til toppen