Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kodifisert direktiv for regenerert cellulose

Kommisjonsdirektiv 2007/42/EF av 29. juni 2007 om materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler...

Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble fastsatt av EU-kommisjonen 29. juni 2007.

Den ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Innhold 

Direktivet er en kodifisering av tidligere direktiver for regenerert cellulose:

Kommisjonsdirektiv 93/10/EØF (EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27)
Kommisjonsdirektiv 93/111/EF (EFT L 310 af 14.12.1993, s. 41)
Kommisjonsdirektiv 2004/14/EF (EFT L 27 af 30.1.2004, s. 48)

Det opprinnelige direktivet 93/10/EØF har ved to anledninger blitt vesentlig endret. Bakgrunnen for kodifiseringen er at EU-kommisjonen mener det bidrar til et klarere og mer rasjonelt regelverk.

Merknader

Rettsakten krever ikke endringer i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 21.12.1993, nr. 1381. Dette fordi det ikke innføres nye bestemmelser sett i forhold til de direktivene som rettsakten kodifiserer.

Fordi det ikke innføres nye bestemmelser har rettsakten verken økonomiske konsekvenser for næringsliv eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet finner rettsakten akseptabel. Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for Næringsmidler.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/42/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2007
Frist returnering standardskjema: 17.08.2007
Dato returnert standardskjema: 10.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.03.2008

Lenker

Til toppen