Kommisjonsforordning 415/2007/EC

Kommisjonsforordning 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for sporingssystemer for fartøy i henhold til artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmonisert informasjonstjeneste (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet ...

Commission regulation no 415/2007 of 13 March 2007 concerning the technical specifications for vessel tracking and tracing systems referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in t...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Kommisjonsforordning 415/2007 ble vedtatt den 13. mars 2007 og kunngjort i Official Journal den 23. mars 2007.

Rettsakten er akseptabel og kan innlemmes i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 415/2007 med vedlegg definerer tekniske spesifikasjoner til sporingssystemer for skip i innlands vannvei transport jf. artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC .

Merknad

Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA land har innlands vannveier som definert i EU.

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Rettsakten om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, Norge trenger ikke å implementere rettsakten i nasjonal rett på bakgrunn av ovennevnte. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0415/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker