Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2007/122/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

Commission Decision 2007/122/EC of 20 February 2007 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU den 24. februar 2007.

Rettsakten er gjennomført ved at det den 23. februar 2007 ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over godkjente embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringen gjelder adressen til en godkjent embryoinnsamlingsgruppe i USA.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringen til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/122/EF
Celexnr.: 32007D0122

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.02.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker