Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Asbestdirektiv, samlet

Direktiv om beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest ...

Directive of the European Parliament and the Council on the Protection of Workers from the risks related to exposure to asbestos at work...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2007

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forskrift 26. april nr. 362 om asbest gjennomfører direktivets bestemmelser.

Notatet gjelder europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/148/EF av 30. november 2009 om beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest, som er en kodifisering av eksisterende EU-regelverk på området. Direktivet erstatterrådsdirektiv 83/477/EØF av 19. september 1983 vedrørende beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest (det andre individuelle direktivet i henhold til Artikkel 8 i direktiv 80/1107/EØF).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2009)71
Rettsaktnr.: 2009/148/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0148

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2009
Frist returnering standardskjema: 27.01.2010
Dato returnert standardskjema: 22.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2005
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.01.2011

Lenker

Til toppen