EU-forordning 816/2006/EF

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 816/2006 17. mai 2006 om tvangslisens på legemiddelpatenter for eksport til land med folkehelseproblemer...

Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2007

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt 17. mai 2006 og trådte i kraft 29. juni samme år.

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 816/2006 17. mai 2006 om tvangslisens på legemiddelpatenter for eksport til land med folkehelseproblemer gjennomfører et vedtak truffet i WTOs hovedråd 30. august 2003 som gjør visse unntak fra begrensningen i TRIPS-avtalen artikkel 31 bokstav f om at tvangslisenser skal gis hovedsakelig med sikte på forsyning av hjemmemarkedet. Dette vedtaket omtales gjerne som legemiddelvedtaket. Vedtaket gjør det mulig for stater som mangler produksjonskapasitet å importere legemidler produsert på grunnlag av tvangslisens. Hovedformålet med vedtaket er å sikre utviklingsland tilgang til viktige medisiner. Dette skjer ved at det kan gis tvangslisens med sikte på eksport av slike legemidler i land som har produksjonskapasitet for eksport til utviklingsland.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 15 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 816/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0816

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2006
Frist returnering standardskjema: 02.01.2007
Dato returnert standardskjema: 15.06.2007
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen