Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - kjæledyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2007 av 8. mars 2007 som endrer og tilpasser vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder Bulgaria, Romania og Malaysia...

Commission Regulation (EC) No 245/2007 of 8 March 2007 amending and adapting Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards Bulgaria, Romania and Malaysia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten føyer til Malaysia på listen over tredjestater i del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003. Dette ut fra en vurdering om at risikoen for innførsel av rabies fra Malaysia ikke synes å være større enn fra de tredjestatene som er oppført på listen fra før av. 

Rettsakten fjerner samtidig Bulgaria og Romania fra den samme listen. Dette som følge av at de to landene ble EU-medlemsstater fra 1. januar 2007.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Tidspunkt for gjennomføring av rettsakten må sees i sammenheng med tidspunkt for ikrafttredelse av EØS-utvidelsesavtale vedr. Romania og Bulgaria.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 245/2007
Celexnr.: 32007R0245

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2007
Høringsfrist: 27.06.2007
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen