Vet - KSP Romania

Kommisjonsvedtak 2006/779/EF av 14. november 2006 om midlertidige dyrehelsemessige beskyttelsestiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Romania(meddelt under nummer K(2006) 5387)...

Commission Decision 2006/779/EC of 14 November 2006 concerning transitional animal health control measures relating to classical swine fever in Romania (notified under document number C(2006) 5387)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Rettsakten beskriver særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Romania. Vedtaket var nødvendig grunnet Romanias inntreden i fellesskapet.

Svinepest er svært utbredt i Romania. Rettsakten forbyr derfor all samhandel med svinekjøtt og svineprodukter fra hele landet i en periode på 9 måneder fra den 1.1.2007.

Svinekjøtt og svinekjøttprodukter kan omsettes innenlands i Romania så fremt disse er utstyrt med et spesielt stempelmerke (som ikke kan forveksles med det vanlige stempelmerke som brukes på slike produkter).

Det må lages et nytt særskilt beskyttelsestiltak i forhold til Romania.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/779/EF
Celexnr.: 32006D0779

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker