Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet- MKS

Kommisjonsvedtak 2007/718/EF av 6. november 2007 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke på Kypros (notifisert med dokument nummer C(2007) 5452)...

Commission Decision 2007/718/EC of 6 November 2007 concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Cyprus (notified under document number C(2007) 5452)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 9. november 2007 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke på Kypros. For gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett gis det unntak for høring jfr. matloven § 23 tredje ledd. 

Sammendrag av innhold:

Rettsakten inneholder et forbud mot å eksportere levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra områder nevnt i vedlegg I, dvs. hele Kypros. Forbudet gjelder også animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Samtidig er det forbudt å sende levende klauvdyr til Kypros. Vedtaket inneholder også særskilte unntak fra forbudet for visse animalske produkter av levende klauvdyr. Bakgrunnen for rettsakten er at kypriotiske veterinærmyndigheter 2. november 2007 bekreftet utbrudd av munn- og klauvsjuke i flere flokker med sau i Larnacia-distriktet. De iverksatte tiltakene vil bli tatt opp til vurdering på SCFCAH-møtet 3. desember 2007.

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering til ESA på Form 1 ble sendt 26. november 2007.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/718/EF
Celexnr.: 32007D0718

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.11.2007

Lenker

Til toppen