Spørreskjema om medlemsstatenes rapportering

Kommisjonsbeslutning av 23. november 2006 om spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet...

Commission Decision of 23 November 2006 amending Decision 2005/381/EC establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen vedtok beslutningen 23. november 2006. Den erstatter beslutning 2005/381/EF.

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr 34/2008 den 14. mars 2008.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2006/803/EF av 23. november 2006 er en oppdatering av beslutning 2005/381/EF av 4. mai 2005 som oppretter et detaljert spørreskjema som medlemsstatene skal fylle ut og sende til Kommisjonen i henhold til artikkel 21 (1) i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). 

Merknader

Erfaring fra den første runden med rapporter (basert på spørreskjemaet som opprettes av beslutning 2005/381/EF) viste at det var behov for klargjøring av en del spørsmål. Denne beslutningen (2006/803/EF) erstatter derfor beslutning 2005/381/EF.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er en del av kvotesystemet, og kvotedirektivet med tilhørende rettsakter har vært behandlet i spesialutvalget en rekke ganger.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/803/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0803

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2006
Frist returnering standardskjema: 09.01.2007
Dato returnert standardskjema: 09.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen