Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 av 5. desember 2007 om endring av vedlegg II og III i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 av 5. desember 2007 om endring av vedlegg II og III i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Commission Regulation (EC) No 1430/2007 of 5 December 2007 amending Annexes II and III to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2008

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 50/2008 av 25. april 2008 ble det beslutett å inlemme Kommisjonsforordning nr. 1430/2007 som endrer vedlegg II og III i direktiv 2005/36/EF i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II og III i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringen i vedlegg II skjer som en følge av anmodning fra Tyskland, Østerrike, Luxemburg og Italia. Vedlegg III endres etter anmodning fra Nederland.

Vedlegg II endres ved at enkelte yrkesbetegnelser for sykepeleiere tas ut av listen, noen helseyrker endrer yrkesbetegnelser og enkelte yrkesbetegnelser for sykepleiere tas inn i listen. Dette gjelder yrkesbetegnelser for yrker fra Tyskland, Østerrike og Luxemburg. Videre fjernes yrkene landmåler og landbrukskonsulent fra Italia.

I vedlegg III endres beskrivelsen av de lovregulerte utdannelser fra Nederland. Dette som en følge av endringer i nederlandsk lov.

Vurdering

Kommisjonsforordningen ble sendt på høring til departement som berøres av direktiv 2005/36/EF. Ingen av departementene hadde merknader til Kommisjonsforordnigen og ingen av departementene anså det nødvendig med lov- eller forskriftsendring.

Kommisjonsforordnignen anses som EØS-relevant. 

Andre opplysninger

Direktiv 2005/36/EF er ikke meldt gjennomført i norsk rett, det forventes å skje i løpet av høsten 2008.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1430/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R1430

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2007
Frist returnering standardskjema: 17.01.2008
Dato returnert standardskjema: 01.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen