Vet - KSP tamsvin i Slovakia

Kommisjonsvedtak 2008/303/EF av 14. april 2008 vedrørende midlertidige særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Slovakia....

Commission decision 2008/303/EC of April 14 2008 of certain interim protection measures relating to Claasical Swine Fever in Slovakia....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.04.2008

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag:

Den 11. april 2008 ble det påvist klassisk svinepest (KSP) i en svinebesetning i Slovakia.

Rettsakten lister opp særskilte tiltak som Slovakia og medlemsstatene skal gjennomføre for å hindre at KSP-smitte skal spres fra Slovakia til andre medlems- eller tredjestater. Tiltakene omfatter levende svin og avlsprodukter fra svin.

Merknader:

Det er laget en ny forskrift: Forskrift 15. april 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia. Forskriften er fastsatt av Mattilsynet uten forutgående høring.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/303/EF
Celexnr.: 32008D0303

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker