Vet - HPAI i Tyskland

Kommisjonsvedtak 2007/885/EF av 26. desember 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF som angår visse beskyttelsestiltak for høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland....

Commission Decision 2007/885/EC of 26 December 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Rettsakten endrer vedlegget til vedtak 2006/415/EF som angår visse beskyttelsestiltak i forbindelse med HPAI subtype H5N1 hos fjørfe i EØS-området. Bestemmelsene skal hindre sykdommen i å spre seg og stiller krav om opprettelse av en A- og B-sone rundt utbruddets senter.

I forbindelse med et nytt utbrudd i Tyskland utenfor tidligere opprettede soner, gjøres det nå endringer i vedlegget til vedtaket, som viser hvor det i EØS-området er opprettet beskyttelsessoner.  

Rettsakten dekkes i norsk regelverk av FOR 2007-07-03 nr 842, forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Rettsakten krever ikke notifiseringsplikt til ESA. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/885/EF
Celexnr.: 32007D0885

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen