Vet- Munn- og klauvsjuke

Kommisjonsvedtak 2007/832/EF av 13. desember 2007 som endrer vedtak 2007/718/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke på Kypros ...

Commission Decision 2007/832/EC of 13 December 2007 amending Decision 2007/718/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Cyprus (notified under document number C(2007) 6251) (Text with EEA relevance) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved endringsforskrift 23. januar 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke på Kypros. For gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett gis det unntak for høring jfr. matloven § 23 tredje ledd. 

Sammendrag av innhold:

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/718/EF som inneholder et forbud mot å eksportere levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra områder nevnt i vedlegg I, dvs. hele Kypros.

Rettsakten ble utarbeidet etter at Kypriotiske veterinærmyndigheter 2.november 2007 bekreftet munn- og klauvsjuke i flere flokker med sau i Larnaca-distriktet. Vedtak 2007/718/EF inneholder også særskilte bestemmelser om forsendelse av visse kategorier kjøtt fra angitte områder i Kypros. Det gis tillatelse til forsendelse fra områder hvor det ikke er konstatert utbrudd av munn- og klauvsjuke minst 90 dager før slakt. I tillegg stilles det krav til identifisering, håndtering, lagring og transport av det ferske kjøttet. De aktuelle områdene er opplistet i vedlegg III. 

Avsluttet overvåkning av besetninger viser en positiv utvikling av dyrehelsesituasjonen på Kypros. Dette medfører endringer av områder opplistet i vedlegg III som tillater forsendelse av visse animalske produkter.

Merknader

Rettsakten anses å ikke ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette skyldes at det er minimal handel med levende dyr og animalske produkter mellom Norge og Kypros. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på form1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/832/EF
Celexnr.: 32007D0832

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen