Vet - KSP i Slovakia

Kommisjonsvedtak 2008/419/EF av 30. mai 2008 om endring av vedtak 2008/377/EF som omhandler særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Slovakia....

Commission Decision 2008/419/EC of 30. May amending 2008/377/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Slovakia....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.06.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den 11. april 2008 ble det påvist klassisk svinepest (KSP) i en svinebesetning i Slovakia. Med hjemmel i vedtak 2008/303/EF, senere erstattet av vedtak 2008/377/EC, har Mattilsynet allerede fastsatt forskrift 15. april 2008 nr. 360 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia. Vedtak 2008/377/EC omfatter levende svin og avlsprodukter fra svin og innebærer i praksis et totalforbud mot samhandel og eksport av svin og svineavlsprodukter fra hele Slovakia.

I gjeldende rettsakt endres kun vedlegget til vedtak 2008/377/EF, dvs opplistingen av de områdene i Slovakia hvor restriksjonene skal gjelde; inntil nå har hele landet vært omfattet. På bakgrunn av resultater fra den epidemiologiske undersøkelsen som er utført, er det nå vedtatt at man skal redusere det området beskyttelsestiltakene skal gjelde til kun to regioner i Slovakia, nemlig Banskà Byrtica og Nitra. Forbudet mot innførsel av levende svin og avlsprodukter fra svin gjelder fra nå av kun for disse to regionene, mens restriksjonene for resten av Slovakia oppheves.

Merknader

I forskrift 15. april 2008 nr. 360 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia er vedlegget endret.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/419/EF
Celexnr.: 32008D0419

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker