Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

Kommisjonsvedtak 2008/222/EF av 13. mars 2008 om endring av vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for restmengder, som tredjestater har forelagt i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Decision of 13 March 2008 amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.03.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget i vedtak 2004/432/EF om fra hvilke tredjestater det er tillatt å importere honning fra. Vedtak 2004/432/EF er gitt av Kommisjonen med hjemmel i direktiv 96/23/EF.

Brasil har nå forelagt for Kommisjonen overvåkningsplaner for restmengder i honning. Brasil kan derfor igjen føres opp på denne listen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter samt visse kjøttprodukter.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten medfører ikke behov for notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/222/EF
Celexnr.: 32008D0222

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen