Forodning om endringer i Annex 1C

Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2008 av 15. juli 2008 om utfylling av anneks 1C til forordning (EF) ...

Commission Regulation (EC) No 669/2008 of 15 july 2008 on completing Annex 1C of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and Council on shipments of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forordningen er i kraft i EU og inntatt i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordning 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall kompletteres gjennom forordning 669/2008 med et vedlegg 1C med instruksjoner for utfylling av skjemaer for notifisering av disse transportene. 

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Statens forurensningstilsyn anser innholdet som uproblematisk i forhold til norsk regelverk, og endringen av norsk regelverk krever ikke høring.

Vurdering

Forordningen er uproblematisk i forhold til norsk regelverk, og endringen av norsk regelverk krever ikke høring. Endringene innarbeides i avfallsforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 669/2008
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32008R0669

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.07.2008
Frist returnering standardskjema: 02.09.2008
Dato returnert standardskjema: 03.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.04.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.04.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen