2,6 GHz-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2008/477/EF av 13. juni 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester ...

Commission Decision 2008/477/EC of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2 500-2 690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz til landbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer - heretter 2,6 GHz-beslutningen - er gitt med hjemmel i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, særlig art. 4 (3).

Formålet med beslutningen er å harmonisere vilkårene for adgangen til frekvensbåndet, og dermed bidra til mer effektiv utnyttelse. Kommisjonen understreker at man bør tilstrebe teknologi- og tjenestenøytralitet for å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensressursene. Kommisjonen antar at båndet i hovedsak vil bli brukt til bredbåndskommunikasjon for sluttbrukere. I vedlegget til beslutningen er de tekniske vilkårene for båndet fastsatt. De tekniske vilkårene er gitt etter et nytt system kalt "Block Edge Masks".

I Norge ble frekvenstillatelsene for dette frekvensbåndet auksjonert ut i november 2007. Frekvenstillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og for øvrig i henhold til vilkårene i 2,6 GHz-beslutningen.

Vurdering

2,6 GHz-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. De frekvenstillatelsene som ble auksjonert ut i november 2007, er i samsvar med de vilkårene som fremgår av beslutningen.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)477
Rettsaktnr.: 2008/477/EF
Basis rettsaktnr.: 676/2002/EF
Celexnr.: 32008D0477

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2008
Frist returnering standardskjema: 19.11.2008
Dato returnert standardskjema: 21.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen