Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

ITS-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2008/671/EF av 5. august 2008 om harmonisert bruk av frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz for intelligente transportsystemer (ITS)...

Commision Decision 2008/671/EC of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related appplications of Intelligent Transport Systems (ITS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensressurser i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhetsralatert anvendelse av intelligente trafikksystemer - heretter ITS-beslutningen - er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, særlig art. 4 (3).

ITS er kortholdskommunikasjon kjøretøy - kjøretøy, infrastruktur - kjøretøy og kjøretøy - infrastruktur. Systemene kan brukes til å varsle om ulykker, køer, glatt veibane osv. ITS skal forebygge at det oppstår farlige situasjoner og redusere antall trafikkulykker.

Det er ikke tatt i bruk ITS-utstyr i EU, og det er fortsatt noe uklart hva slags utstyr som vil bli utviklet.  

De tekniske parameterne for ITS-utstyr er angitt i vedlegget til beslutningen.

Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de berørte frekvensbånd og innberette resultatene til Kommisjonen med sikte på en rettidig revidering av beslutningen.  

Frekvensbåndet skal gjøres tilgjengelig for ITS på en ikke eksklusiv basis innen 6 måneder fra beslutningens ikrafttredelse. 

ITS-beslutningen foreslås inntatt i norsk rett ved en endring av forskrift av 20. april 2007 nr. 439, som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). I forslaget til ny § 16 tillates ITS brukt i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz, på tekniske vilkår som er identiske med vilkårene i ITS-beslutningen. Det vil derfor ikke være behov tekniske eller materielle tilpasningstekster i forbindelse med at beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Endringen i fribruksforskriften vil etter planen tre i kraft 1. juli 2009.  

Vurdering

ITS-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i den reviderte fribruksforskriftens § 16. Forskriften er ventet å tre i kraft 1. juli 2009.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)671
Rettsaktnr.: 0671/2008/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32008D0671

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2008
Frist returnering standardskjema: 19.11.2008
Dato returnert standardskjema: 21.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen