Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning nr. 755/2008 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Kommisjonsforordning nr. 755/2008 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Commission Regulation (EC) No 755/2008 of 31 July 2008 amending AnnexII to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Concil on the recognition of professional qualifications...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2008

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner trådte i kraft i EFTA/EØS-landene 1. juli 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforodningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Den Tsjekkiske republikk, Danmark, Tyskland, Italia, Romania har bedt om at alle sjøfartsyrkene i vedlegg II i direktiv 2005/36/EF tas ut. Nederland har bedt om at to yrker tas ut av vedlegget. Videre har Storbritania anmodet at dets sjøfartsyrker som faller inn under direktiv 2001/25/EF tas ut av punkt 5 i vedlegg II til direktiv 2005/36/EF.

Merknader

Endringen skjer som en følge av at direktiv 2005/45/EF om gjensidig godkjenning av maritime sertifikater, som endrer direktiv 2001/25/EF om gjensidig godkjenning av maritime sertifikater utstedt av EUs medlemsland. Direktiv 2005/45/EF ble vedtatt av EU den 7. september 2005.

Direktiv 2005/36/EF vil ikke gjelde for yrker som kommer inn under direktiv 2001/25/EF.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen ble sendt til høring hos Sjøfartsdirektoratet og de hadde ingen merknader til forordningen.

Vurdering

Kommisjonsforordningen ble sendt på høring til alle departementene som berøres av direktiv 2005/36/EF. Ingen hadde merknader til Kommisjonsforordningen og det var ingen som anså det nødvendig med lov- eller forskriftsendring.

Den anses som EØS-relevant.

Andre opplysninger

EØS-komiteens beslutning nr. 127/2008 om endring av vedlegg VII i EØS-avtalen for å gjennomføre Kommisjonsforordning nr. 755/2008 om endring av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF gjaldt fra 1. juli 2009 i EFTA/EØS-området.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0755/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0755

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.08.2008
Frist returnering standardskjema: 12.09.2008
Dato returnert standardskjema: 07.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen